Korzyści leasingu

Leasing to bardzo dobry wybór w przypadku przedsiębiorcy zamierzającego pozyskać przedmioty przeznaczone do eksploatacji w jego działalności. Przedmiotami tymi najczęściej są samochody, jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby leasingować także inne mienie takie jak urządzenia i maszyny, meble, sprzęt IT, a także nieruchomości.

Decydując się na leasing przedsiębiorca nie musi angażować swoich środków w celu zakupu danego przedmiotu. Jednocześnie może korzystać z korzyści podatkowych związanych z ponoszeniem kosztów rat leasingowych. Wyjątki w tym zakresie dotyczą pojazdów, które nie są wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Korzystanie z leasingu operacyjnego umożliwia większe korzyści podatkowe niż amortyzacja środka trwałego wziętego na kredyt, jeżeli dany środek trwały ma długi okres amortyzacji (np. 60 miesięcy dla nowych samochodów).

Korzystanie z leasingu operacyjnego nie obciąża bezpośrednio zdolności kredytowej przedsiębiorcy, albowiem jest to zobowiązanie pozabilansowe (to ważne przy spółkach) i nie jest on uwzględniony w BIK-u. Z tego powodu nie ogranicza możliwości kredytowych przedsiębiorcy także w życiu prywatny. Dla przykładu można wskazać, że przedsiębiorca biorący w kredyt samochód na firmę będzie miał to zobowiązanie wpisane w BIK na siebie. W konsekwencji bank może odmówić mu kredytu na prywatne mieszkanie powołując się na brak zdolności kredytowej dla takiego dodatkowego zobowiązania.

Okres leasingowania można stosunkowo elastycznie dopasowywać do swoich potrzeb oraz możliwości finansowych. Po zakończeniu okresu leasingu możliwe jest wykupienie przedmiotu leasingu za z góry ustaloną cenę, lub rezygnacja z wykupu.

Ustalenie przy zawieraniu umowy wartości wykupu pozwala z kolei na obniżenie bieżących rat leasingowych, jeżeli ustalony wykup jest wysoki. Umożliwia to także odroczenie w czasie podjęcia decyzji, czy przedsiębiorca będzie chciał skorzystać możliwości wykupu, angażując dodatkowe środki, czy jednak nie zdecyduje się na to.

Z drugiej strony ustalenie niskiego wykupu pozwala na przejęcie danego składnika majątku nawet za 1% jego wartości na koniec umowy leasingowej.

NIE CZEKAJ!

NAPISZ DO NAS!