Leasing Nieruchomości

Przedmiotem leasingu mogą być nieruchomości komercyjne:

  • budynki i lokale biurowe
  • budynki i lokale handlowe lub usługowe
  • hale magazynowe i produkcyjne
  • centra logistyczne

Rodzaje leasingu nieruchomości:

leasing finansowy najczęściej dotyczy całej nieruchomości wraz z gruntem. Raty wynagrodzenia z tytułu umowy leasingu finansowego podzielone są na część kapitałową i część finansową (odsetkową). Ta ostatnia jest kosztem uzyskania dla przychodu Korzystającego – czyli leasingobiorcy.

Główne cechy umowy leasingu finansowego:

umowa zawarta na czas określony, brak określonego w przepisach minimalnego okresu leasingu, przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku Korzystającego i jest przez niego amortyzowany, koszt uzyskania przychodów stanowią: części odsetkowe rat leasingowych, amortyzacja naniesień (budynki, budowle, urządzenia), koszty eksploatacji, VAT (23%) naliczony – płatny z góry po podpisaniu umowy leasingu określony od sumy wszystkich rat wynagrodzenia. Podatek VAT podlega rozliczeniu przez Korzystającego na zasadach ogólnych.

Leasing operacyjny stosuje się do zabudowań (naniesień). Przy leasingu operacyjnym raty wynagrodzenia stanowią koszt uzyskania przychodu dla Korzystającego (leasingobiorcy). Grunt nie podlega amortyzacji, nie jest przedmiotem leasingu operacyjnego i z tego względu razem z leasingiem operacyjnym na zabudowania i urządzenia, strony zawierają umowę leasingu finansowego gruntu.

Główne cechy umowy leasingu operacyjnego:

umowa zawarta na czas oznaczony – minimalny okres leasingu 5 lat. przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku Finansującego. koszt uzyskania przychodów stanowią: pierwsza rata (OW), prowizje, raty miesięczne, koszty eksploatacji. VAT (23%) naliczony-płatny łącznie z ratami leasingowymi.

Dzięki transakcji leasingu nieruchomości możecie Państwo uzyskać następujące korzyści:

  1. Optymalizacja podatkowa skutkująca zmniejszeniem wysokości podatku dochodowego – przy uwzględnieniu efektu wykorzystania tarczy podatkowej przy wykorzystaniu leasingu operacyjnego,
  2. Zwiększenie płynności finansowej – W przypadku leasingu zwrotnego – możliwość odblokowania środków finansowych na okres trwania umowy leasingu, które wykorzystywane mogą być w dowolnym celu (alternatywa dla finansowania obrotowego),
  3. Ograniczenie ryzyka nieodnowienia finansowania obrotowego oraz zmniejszenie kosztów – Przeznaczając środki finansowe pozyskane w wyniku leasingu zwrotnego nieruchomości uzyskujecie Państwo długoterminowe finansowanie obrotowe (na okres trwania umowy leasingu) niwelując tym samym konieczność corocznego odnawiania finansowania obrotowego (brak opłat za rolowanie kredytu obrotowego),
  4. Poprawa wskaźników finansowych firmy – poprzez zastosowanie zwrotnego leasingu nieruchomości jako formy finansowania obrotowego – skutecznie poprawiacie strukturę własnych pasywów dzięki zakwalifikowaniu takiej transakcji jako finansowania długoterminowego,
  5. Możliwość uzyskania dodatkowych środków obrotowych – w przypadku gdy nieruchomość zabezpiecza znacznie niższy kredyt obrotowy, istnieje możliwość zrefinansowania kredytu z jednoczesnym podwyższeniem kwoty uzyskanych środków obrotowych poprzez leasing zwrotny nieruchomości,
  6. Prostsza procedura związana z uzyskaniem finansowania – z uwagi na fakt iż Finansujący jest w okresie trwania umowy leasingu właścicielem nieruchomości, proces decyzyjny jest nieco prostszy niż w przypadku finansowania kredytowego.

NIE CZEKAJ!

NAPISZ DO NAS!