Leasing Zwrotny

Leasing zwrotny jest pewnym rodzajem umownego stosunku cywilnoprawnego. Przed zawarciem umowy leasingowej, między leasingodawcą a leasingobiorcą sporządza się umowę sprzedaży. Założenia tej formy zewnętrznego finansowania opierają się na wykupie przez leasingodawcę mienia leasingobiorcy. Leasingobiorca dzięki sprzedaży środków inwestycyjnych z jednoczesnym zastrzeżeniem prawa do ich użytkowania zabezpiecza się na wypadek trudnej sytuacji finansowej. W przypadku utraty płynności finansowej leasingodawca może sprzedać mienie określone w umowie leasingu zwrotnego i uchronić swoją płynność finansową. Co więcej, leasingobiorca po sprzedaży środków trwałych, nadal może z nich korzystać, ponieważ z ekonomicznego punktu widzenia ich właściciel nie ulega zmianie.

Dla kogo jest leasing zwrotny

Z leasingu zwrotnego najczęściej korzysta się w sektorze nieruchomości. Ta forma leasingu jest korzystna dla przedsiębiorstw, które zgromadziły środki trwałe o dużej wartości rynkowej. Jeżeli zgromadzone środki są firmie niepotrzebne lub firma chce je upłynnić, decyduje się na leasing zwrotny. W ten sposób przedsiębiorstwa są w stanie w krótkim czasie poprawić swoją sytuację kapitału obrotowego. Z leasingu zwrotnego korzystają firmy każdego kalibru ? zarówno małe, jak i duże. Mimo znaczącej popularności tej formy leasingu w sektorze nieruchomości często wykorzystywana jest również w usługach, logistyce i przemyśle.

Możliwość odliczenia amortyzacji

Leasing zwrotny umożliwia odliczenie amortyzacji. W przypadku, gdy firma zdecyduje się na sprzedaż przedmiotu leasingu zwrotnego za cenę wyższą, niż jego wartość rynkowa, wówczas opłaty leasingowe ulegną powiększeniu. Majątek, na który zawierana jest umowa leasingu zwrotnego, zaliczany jest do aktywów leasingodawcy.

NIE CZEKAJ!

NAPISZ DO NAS!